Üç aylar, İsra ve Miraç
21/04/2017 - 10:01
Milli Gazete
Mevlüt ÖZCAN

Muhterem Müslümanlar! 

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi çok mübarek günlerdir. Bu mübarek gün ve gecelerin birkaç tanesini sıralayacak olursak şunlara dikkat çekebiliriz:
1.Mübarek üç aylar, gündüzleri ayrı geceleri ayrı birer kazanç vesilesidir. 
 
2.Kandil geceleri: Önümüzdeki Pazar günü akşamı hicri takvime göre 26 Recep 1438 Miraç kandili gecesi.
 
Mü’minler olarak bu gece mana ve hikmetlerle dolu mübarek Miraç kandilini idrak edeceğiz. İsra ve Miraç Kur’an’ın ifadesiyle Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur. (İsra Suresi ayet:1)
 
Miraç, rahmet Peygamberinin aralarındaki Allah’ın kudretine yaptığı en görkemli şahitliktir.
 
Muhterem Müslümanlar!
Miraç kandili vesilesiyle biz mü’minlere düşen, Miracı Peygamberimiz (s.a.v.)‘in bir hatıratı bir tarih olarak okumak değil Ebu Bekir (ra.) Efendimiz gibi Allah’ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakatle teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Mirac-ı alem-i İslam olarak yükselmemize ve yücelmemize vesile olmasını Allah’tan (c.c.) istemektir. 
 
Muhterem Müslümanlar!
Miraç hadisesi dini, siyasi, içtimai ve ahlaki öyle dersler ihtiva etmektedir ki, onları anlamaya ve üzerinde durmaya bugün her zamankinden daha şiddetle muhtacız.
Bu geceler sadece merasimler düzenlemek için değildir. Bu gecelerde merasimler düzenleyip merasimlerin verdiği hava ile duygulanıp belli havalara girmek sonrada balon gibi sönüvermek hiç kimseye fayda sağlamamıştır. Bugün bir buçuk milyarlık Müslüman toplumun İslam’ı belli kalıplar içine sokmanın daha açık ifade ile İslam’ı yaşanacak ortamı oluşturmamanın cezasını çekmektedir. İşte en azından bu gecelerde başlamak üzere bunları düşünmeye ve doğrultuda hamleye Müslümanların büyük ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç hissedilmeden Miracı yaşadık diyemeyiz. Unutmayalım: Elimizdeki imkânların bile hesabını vereceğiz ve mahşere her an biraz daha yaklaşıyoruz. 
 
Muhterem Müslümanlar!
İslam’ın gönüllerde taht kurması diye insanlığın yüzünün güldürülmesi bizim İslam’ı bilmemize ve bütünlüğüyle yaşamamıza bağlıdır. 21. Asrın Müslümanları eldeki bu imkânı kullanmamalarının hesabını mülkün sahibine veremeyeceklerdir.
Muhterem Mü’minler, siz hazır mısınız bu hesaplaşmaya?