SGK’dan ilginç ve tuhaf kamu spotu
05/04/2017 - 09:02

Mustafa İŞCAN

Değerli okurlar; bugün sizlere tuhaf ama bir de o kadar ilginç durumdan bahsedip sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim.

TV izlerken reklam arası SGK’nın yayınlamış olduğu bir kamu spotu dikkatimi çekti ve ilginç geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kamu spotu nedir, öğrenelim.
 

KAMU SPOTU NEDİR?

Kamu spotu, Kamu Spotları Yönergesi’nin 3(c) maddesine göre “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” anlamına gelmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’un, 10 (5) maddesi gereğince Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları ücretsiz yayınlanır ve reklam sürelerine dâhil edilmez.
 
Evet, yukarıdaki açıklamadan kamu spotlarının kamu yararına bilgilendirme film ve sesler olduğunu anlıyoruz. Peki, gelelim bana denk gelen SGK’nın ilginç film şeklinde olan kamu spotuna. 
 
SGK çektirdiği ve yayınlattığı spotta işçilere “sigortasız çalışmayın” mesajı vermeye çalışıyor. Gerçekten kaç işçi günümüzde sigortasız çalışmak ister ki? Sosyal güvencesi olmasını kimler istemez ki? Bana göre burada mesaj yanlış yere veriliyor. Asıl işverenlere “sigortasız işçi çalıştırmayın” mesajı verileceğine, tam tersi işçiye “sigortasız çalışma” mesajı veriliyor. Bu da tuhaf ve garip bir durum. 
 
Böyle bir mesaj yerine işçiye daha farklı mesaj verilebilir. Bir hatırlatma gibi daha faydalı ve yararlı olur diye düşünüyorum. Ayrıca sigortasız çalışan işçinin de iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi halinde devletin her türlü maaş ve sağlık yardımları alabileceğini de belirtmesi sanki kayıt dışı çalışanları özendirir gibi bir algı oluşmasını sağlıyor. Umarım bu kısa film aşağıda önereceğim kamu spotu ile değişir ve ek olarak da işverenlere sigortasız işçi çalıştırmamalarını çalıştırdığı takdirde karşılaşabileceği ağır ceza ve yaptırımlara dair yeni kamu spotları yayınlanır.
 

SGK’YA 1 ÖNERİM VAR 

SGK işçi lehine kamu spotu hazırlatıp yayınlatacaksa, işçinin işe girdiği tarihten itibaren kendini bildirme hakkı olduğunu ve işyeri bildirim yapmamışsa bu bildirimin geçerliliği hakkında bir kısa film hazırlayıp sunması daha olumlu olur. Peki, işçinin çalışmaya başladığının yasal dayanağı nedir onu da belirteyim. 5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde;
Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez, ibaresi yer almıştır. SGK bu maddeyi işçiye hatırlatan bir kısa film çekip kamu spotu olarak yayınlaması daha faydalı olur.
 

BAĞ-KUR KAYDI OLMAYANLAR 

İBRAHİM YALÇIN 
1968 yılında doğdum. 1992 ile 1995 yılları arası vergi mükellefiydim ama Bağ-Kur girişim yok. Sigorta girişim 2004. Ben vergi ödediğim tarihlerden gün alabilir miyim? Mahkemeye müracaat etsem alabilir miyim? Bir de bu şekilde ne zaman emekli olurum?
 
İbrahim bey, 1992 ile 1995 yılları arası vergi kaydınız olduğunu ama Bağ-Kur kaydı yaptırmadığınızdan dolayı şimdi mahkemeye verirsem bu haktan faydalanabilir miyim diye sormuşsunuz. Bağ-Kur sigortalısı olmanızı gerektirecek biçimde çalışmanız olmasına rağmen sigortalı olmak amacıyla 4956 sayılı Kanun gereği tescil için son başvuru tarihi olan 02.02.2004 tarihine kadar yazılı başvurunuzun yahut prim ödemenizin yapılmış veyahut giriş bildirgenizin verilmiş olması halinde mahkemeye müracaat ederseniz, ancak dava yolu ile 1992 ile 1995 yılları arası günlerinizi satın alabilirsiniz. 2004 yılı SGK başlangıcınız ile 4a’dan (SSK) 7000 gün 60 yaş veya kısmi olarak 25 yıl 4500 gün 60 yaşında emekli olursunuz. 
 

YAŞINIZI BEKLEMEKTESİNİZ.

MEHMET TANIKLI
1968 doğumluyum. 6 Haziran 1988 sigorta başlangıcım. 7500 iş günü sigorta primim var. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması daha erken emekli yapar mı beni?
 
Mehmet bey, 06.06.1988 sigorta başlangıcınız ile 25 yıl 51 yaş 5450 gün ile 2019 yılında emekli olabilirsiniz. Yıl ve prim gününüz dolmuş yaşınız beklemektesiniz. Askerlik borçlanması emekliliğinizi daha erkene almaz. 2019 yılında doğum gününüzden itibaren emeklilik dilekçenizi verebilirsiniz.